full screen background image

Stork Drinks Company d.o.o. Kula - www.stork.rs

Zaštita životne sredine

Posvećenost poboljšanju zdravlja i kvaliteta života kao etičkim principima obuhvata i zaštitu životne sredine kao deo strategije Storka. Briga za očuvanje i unapređenje životne sredine prevazilazi poštovanje zakonskih zahteva i propisa, već se kroz pokretanje i primenu specifičnih programa poboljšanja ostvaruje stalni proces unapređenja zaštite životne sredine. Očuvanje resursa i ostvarivanje minimalnog negativnog uticaja na okruženje, integralni je deo poslovnog planiranja kompanije.

Svestan potencijalnog uticaja svakodnevnih procesa rada na životnu sredinu Stork ulaže sve potrebne mere da svoje poslovanje organizuje na način da se taj uticaj svede na najmanju meru i uskladi sa zakonskim obavezama. Organizacije poput Stork-a su suočene sa velikom odgovornošću kako bi zadovoljile svoje potrebe poslovanja i razvoja, a sa druge strane sačuvale prirodu za sadašnje i buduće generacije. Kvalitet zaštite životne sredine stalno se prati. Svake godine pripremaju se pojedinačni programi kontrole otpadnih voda, kvaliteta vode za piće i sopstvenih bunara, kao i programi uklanjanja reciklažnog otpada u saradnji sa registrovanim kućama za reciklažu svih vrsta otpada. Na osnovu merenja i dobijenih rezultata planiraju se i sprovode mere zaštite i prate efekti preduzetih mera.